V CURS DE FORMACIÓ EN NEUROLOGIA CLÍNICA. PART II - AVENÇOS

capcaleraVCURSPART2 bona

Barcelona, setembre 2017 - juny 2018

Curs obert a tots els metges, especialment a neuròlegs, neurocirurgians, neuropsicòlegs, psiquiatres, internistes i metges de família.

Actualització en els avenços en neurologia clínica.

Part II: especialment preparada per a residents de tercer i quart any.

Recomanat pels tutors de Formació de Residents de Neurologia de Catalunya.

 

PROGRAMA

INSCRIPCIONS