JORNADA DE SALUT PÚBLICA “LES RESISTÈNCIES ALS ANTIBIÒTICS” UN REPTE GLOBAL, UNA SALUT

CAPÇALERA ANTIBIOTICS 2 

Barcelona, 13 de novembre de 2017

El desenvolupament de la resistència als antibiòtics, l'aparició i disseminació de bacteris multi resistents i l'escassetat de tractaments alternatius, es troben entre els majors problemes de salut pública i sanitat animal que cal afrontar en l'actualitat. Les institucions europees i altres organismes internacionals, han sol·licitat que s’elaborin i implementin estratègies i plans d’acció per contenir el desenvolupament i disseminació de resistències antimicrobianes. Es destaca la necessitat d'una perspectiva conjunta en la clínica humana i veterinària, perquè la lluita sigui realment eficaç.

Comptarem amb experts  internacionals i es presentaran  les experiències dels plans i accions desenvolupats en alguns països de la Unió Europea.

L’objectiu de la jornada és conèixer de primera mà les estratègies de les organitzacions internacionals (OMS, DG SANTE), envers la lluita contra les resistències antibiòtiques, així com conèixer els plans d’acció desenvolupats per països del nostre entorn.

La jornada s’adreça  a professionals de la producció i el control de la cadena alimentària, de l’àmbit sanitari, de les institucions i centres de recerca i de manera més àmplia a tots els professionals que treballen intersectorialment  en la  lluita  contra el desenvolupament de la resistències als antibiòtics. 

 

PROGRAMA

INSCRIPCIONS