IV Jornades Moisès Broggi

Capçalera Moisès Broggi - Pensament Crític

Barcelona, 18 d'octubre de 2018

Vivim en un mon inundat d’informació, però... també de coneixement? Sabem observar la realitat que ens envolta i treure conclusions originals? Sabem escoltar els arguments que no ens agraden? Sabem deliberar i debatre en entorns professionals, públics o privats?

 

El pensament crític (“critical thinking”) ens proposa una metodologia d’aprenentatge i una certa disciplina per aconseguir “pensar millor”. Una metodologia per avaluar arguments i evidències que massa vegades se’ns presenten com certeses.


Allò que vol aconseguir el pensament crític són ciutadans capaços d’assimilar reflexivament els missatges de tot tipus que rebem. Aquest ciutadà “crític”, “escèptic” i “reflexiu” fora el ciutadà protagonista del segle XXI; un ciutadà que no el voldríem crèdul i mesell, ans al contrari, despert, disposat a escoltar i, sobre tot, disposat a construir nous coneixements que millorin la vida de tothom.

 

PROGRAMA

INSCRIPCIONS